Tilannehuone

SUHDANTEET  Pk-yritysbarometrit >>  
Yrittäjien, Finnvera ja TEM julkaisee kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa sekä taloudellista toimintaympäristöä.  

KEHITYSNÄKYMÄT Alueelliset kehitysnäkymät >>
TEM ja ELY-keskukset julkaisevat kaksi kertaa vuodessa raportin, johon on koottu näkemykset ELY-keskusalueen ja sen seutukuntien nykytilasta sekä kehitysnäkymistä. 

AMMATIT Ammattibarometri >>  
Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa.   

TYÖVOIMA Työllisyyskatsaukset >>
Kuukausittain julkaistava katsaus perustuu TEM:n työnvälitystilaston tietoihin. Tiedot maakunta- ja kuntatasolla, sisältäen mm. työttömät, lomautetut ja avoimet työpaikat. 

KUNNAT, ALUEET JA HALLINTO Tutki hallintoa -palvelu >>
Tutkihallintoa.fi-palvelun eri osioihin kootaan kuntia, kuntayhtymiä, Suomen alueita ja valtiota koskevaa tietoa. 

JULKISET HANKINNAT Julkiset hankinnat Häme -palvelu >>

Koostettua tietoa, ohjeita sekä neuvontaa Kanta-Hämeen alueen julkisiin hankintoihin liittyen

JULKISET HANKINNAT Handata-palvelu >>
Tällä hakukoneella löydät helposti ja nopeasti tiedot niin kuntien ostoista kuin kilpailutetuista hankinnoista.