Yrityksen kustannustuki

Kustannustuki on yleinen tuki yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Tuki on ollut ensimmäisen kerran haettavissa heinä-elokuussa 2020. Kustannustuen toinen haku avataan todennäköisesti 21.12.2020, kun eduskunta on käsitellyt asian.
Katso ajankohtaisin tieto tästä.

Tukeen oikeutetaan, jos yrityksen toimialalla liikevaihto on pudonnut vähintään 10 % vertailuajankohtana. Lisäksi edellytetään, että yrityksen tukikauden liikevaihto on pudonnut yli 30 % vertailuajankohtaan nähden.

Tukea ei myönnetä, jos sen määrä jää alle 2000 euron. Muun muassa tämän selvittämiseksi kannattaa hyödyntää Valtiokonttorin sivuilla olevaa laskuria joka antaa suuntaa-antavan tiedon mahdollisen tuen suuruudesta.

Tuettaviin kiinteisiin kustannuksiin luetaan vuokrakulut ja muut kulut omassa käytössä olevasta kiinteistöomaisuudesta, laite- ja esinevuokrat sekä käyttöoikeuskorvaukset ja lisenssimaksut.

Lue tarkemmin: Yritysten kustannustuki

Miten hakea tukea?

Hae yrityksesi toimialaluokitus Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ).

YTJ, yritys- ja yhteisötietojärjestelmä

Tarkista Valtiokonttorin palvelussa, kuuluuko toimiala kustannustuettaviin.

Kustannustuettavat toimialat

Huom.! Listauksessa näkyvät 1. kierroksen toimialat. Luettelo päivittyy, kun 2. kierroksen tiedot vovat saatavilla.

Ennen kustannustuen hakua kannattaa tarkistaa, että kaikki tuen myöntämisen edellytykset varmasti täyttyvät. Useat hylkäykset ovat johtuneet näiden edellytysten puuttumisesta.

Ohjeet tuen hakuun

Valtiokonttorin asiointipalvelussa voit täyttää hakemusta, tallentaa sen tarvittaessa keskeneräisenä, lisätä liitteitä ja lähettää hakemuksen eteenpäin.

Hakemus Valtiokonttorin asiointipalvelussa

Hakemuslinkki päivittyy, kun tuen haku alkaa.

Jos yrityksesi toimiala ei kuulu kustannustuettaviin, voit olla oikeutettu hakemaan tukea erityisen painavista syistä. Lue Valtiokonttorin Yritysten kustannustuki-sivulta tarkemmat ohjeet tähän liittyen.

Huomioithan, että muut vuonna 2020 korona-perusteisesti myönnetyt tuet huomioidaan kustannustuen määrässä siten, että tuet yhteenlaskettuina eivät ylitä 800 000 euroa. Tukien enimmäismäärä yritystä kohden on säädetty Euroopan komission tilapäisissä valtiontukisäännöissä.HUOM! Kiinnitä hakemuksessa erityistä huomiota hyväksyttävien kiinteiden kulujen määritykseen. Puutteellisesti tai väärin ilmoitettuna tämä on ollut yleisin syy hakemusten hylkäämiseen.toden

Tarvitsetko apua?

Jäikö joku kysymys askarruttamaan, haluaisitko lisätietoja jostain aiheesta asiantuntijoiltamme tai apua hakemusten tekoon? Pyydä yhteydenottoamme.