Tilannehuone

Työllisyyskatsaukset 

Linkki työllisyyskatsauksiin >> 

Työllisyyskatsaus perustuu TEM:n Työnvälitystilaston tietoihin. Katsauksen tekstissä on kausivaihtelun vuoksi vertailu edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen. Katsauksen kuviot sisältävät tiedot myös taulukkomuodossa. Kunkin kuukauden työllisyyskatsaus julkistetaan tiistaisin seuraavan kuukauden 3.-4. viikolla. 

Ammattibarometri 

Linkki ammattibarometriin >> 

Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa.  

Suhdanteet 

Linkki pk-yritysbarometreihin >> 

Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä.